Merhaba Misafir

Temporomandibular eklem bozukluğu tanısının manyetik rezonans görüntüleme ile doğrulanması

PDF

Amaç: Bu çalışmada farklı cinsiyet ve eğitim durumu olan hastaların temporomandibular eklem şikayetlerini tanımlamaları ve bu şikayetlerin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile temporomandibular eklem (TME) bozukluğu tanısının doğruluğunu araştırmak amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Çene ağrısı ve sınırlı ağız açıklığı şikâyeti ile 2011-2018 arasında diş kliniğine başvurmuş olan 18 yaşından büyük 99 hastanın Temporomandibular eklem MRG ve klinik muayene bulguları ve panoramik radyografileri değerlendirildi. MRG sonucunda TME belirlenmişse MRG (+) olarak kabul edildi. TME şikayetleri varsa, ancak MRG sonucuna göre, eklem normal sınırlardaysa, MRG (-) olarak kaydedildi. Bulgular: MRG sonuçları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı ilişki bulunurken, diş eksikliği parametresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı. Eğitim düzeyinin ise Temporomandibuler eklem şikayetleri ve MRG (+) bulguları üzerinde anlamlı etkisinin olmadığı belirlendi. Sonuç: Kadınların temporomandibular eklem problemlerini erkeklere göre daha iyi tarif ettikleri gözlendi. Eğitim seviyesi yüksek olsa bile eklem şikayetlerini hastalar hekime doğru bir şekilde aktaramayabilir. Bu hastalığın tanısını koyabilmek için mutlaka klinik bulgular MRG sonuçları ile desteklenmelidir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.687196
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 835-839
  • IO Kayıt No : 118435
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi