Merhaba Misafir

Laparoskopik Total Ekstraperitoneal Herniorafi veya Lichtenstein Herniorafi operasyonu geçiren hastaların izlem sonuçlarının karşılaştırılması

PDF

Amaç: Bu çalışma, laparoskopik total ekstraperitoneal herniorafi veya Lichtenstein herniorafiyle yöntemlerinden birisiyle inguinal herni operasyonu geçiren hastaların izlem sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu karşılaştırmalı tanımlayıcı araştırmaya, kasık fıtığı nedeniyle laparoskopik total ekstraperitoneal herniorafi (n=159) veya Lichtenstein herniorafi (n = 159) yöntemlerinden birisiyle opere olan 318 hasta çalışmaya alındı. Postoperatif komplikasyonlar, istirahat ve efor sonrası ağrı düzeyleri, hastanede kalış ve işe dönüş süresi, nüks oranları, yara iyileşmesi, skar miktarı, ameliyattan memnuniyet ve genel sağlık durumu gibi karşılaştırmalarda kullanılan araştırmanın verileri, “Hasta tanıtıcı özellikler bilgi formu” ve “Herniorafi Değerlendirme Formu” kullanılarak toplandı. Bulgular: TEP ve LH hastaları için ortalama takip süresi sırasıyla 6.67 ± 2.95 ve 4.23 ± 3.06 yıldı. TEP ameliyatı olan hastaların ameliyat sonrası işe başlama süresi daha kısaydı ve ameliyat sonrası skar gelişimi daha. TEP grubunda LH grubundan seroma gelişimi daha fazla görülürken, parestezinin daha az görüldüğü, kalıcı his kaybının ise hiç görülmediği saptandı.TEP onarımı yapılan hastalar LH onarımı yapılanlardan kendilerini daha sağlıklı hissettikleri saptandı. Sonuç: TEP fıtık onarım yönteminde, daha fazla seroma ve hematom oluşumuna rağmen, TEP onarımının LH onarımına göre daha az parestezi ve kalıcı sinir hasarı sonuçlarına sahip olduğu bulunmuştur. TEP inguinal herni onarımı iyice öğrenildiğinde nüks gelişmesi açısından LH herniorafi yöntemiyle benzer sonuçlar elde edilebilir.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.17826/cumj.662917
  • Cilt : 45
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 814-820
  • IO Kayıt No : 118430
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi