Merhaba Misafir

Alkol bağımlısı bireylere uygulanan hemşirelik müdahaleleri: Sistematik derleme

PDF

Bu çalışma, alkol bağımlısı olan bireylere yönelik hemşireler tarafından yapılmış araştırmaları gözden geçirmek ve bu araştırmaların bireyler üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmış bir sistematik derlemedir. Literatür taraması; 01 Temmuz 2013-30 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türk Psikiyatri Dizini, ULAKBİM Tıp Veri Tabanı, Türk Medline Veri Tabanı, PubMed, EBSCO Host, Science Directveri tabanları kontrol edilerek yürütülmüştür ve ölçütlere uygun toplam 7 çalışma değer-lendirmeye alınmıştır. Değerlendirmeye alınan çalışmalarda; alkol bağımlısı olan bireylere uygulanan müdahaleler; kısa bilişsel davranışçı terapi müdahale programı, bilişsel davranış terapisi - kendi kendine yardım kitapçığı, psikoeğitim programı, Yang stili T'ai Chi uygulaması, bilişsel davranışsal modele dayalı psikoeğitim ve egzersiz müdahale programı, tidal modele dayalı psikiyatri hemşireliği yaklaşımı ve elektroensefalografi tabanlı neurofeedback eğitimi’dir. Yapılan bu uygulamaların alkol bağımlısı olan bireylerin ruh sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. Ülkemizde alkol bağımlısı olan bireylere yönelik hemşireler tarafından yapılan çalışmaların yetersiz olduğu ve bu alan ile ilgili randomize kontrollü çalışmaların yapıl-masının ve uygulamaya aktarılmasının bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar
  • Yıl : 2020
  • DOI : 10.18863/pgy.524230
  • Cilt : 12
  • ISSN : 1309-0658
  • Sayı : 1
  • eISSN : 1309-0674
  • Sayfa Aralığı : 100-116
  • IO Kayıt No : 113639
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi