Merhaba Misafir

Öğretmen adaylarının sosyal girişimcilik özelliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

PDF

Bu araştırma eğitim fakültelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal girişimcilik özelliklerini demografik değişkenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla üç boyutlu 21 maddeden oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma grubunu 2019-2020 yılında eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 510’i kadın, 149’u erkek olmak üzere 659 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelinde yapılan araştırmada verilerin analizinde Parametrik İstatistik teknikleri kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının girişimcilik düzeylerinin cinsiyet, sivil toplum kuruluşuna üyelik ve daha önce herhangi bir işte çalışma değişkenlerine göre farklılık gösterdiği ancak ailelerinin gelir durumuna göre ise farklılık göstermediği görülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1276
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 80
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 339-352
  • IO Kayıt No : 107448
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi