Merhaba Misafir

Okul yöneticilerinin algılarına göre kültürel sermaye hoşgörü ve tolerans arasındaki ilişki

PDF

Bu araştırmanın amacı, ilk ve ortaokul yöneticilerinin algılarına göre kültürel sermaye ile hoşgörü ve tolerans gibi değerler arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma evreni, Muğla İl Merkezinde bulunan ilk ve ortaokullarda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında görev yapan okul yöneticilerinden oluşmaktadır. Araştırmada, örneklem seçimine gidilmemiş, toplam 120 okul yöneticisine ölçek dağıtılmıştır. Yöneticilerden geriye dönen 117 ölçek değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Avcı ve Yaşar (2015) tarafından geliştirilen Kültürel Sermaye Ölçeği, Çalışkan ve Sağlam (2012) tarafından geliştirilen Hoşgörü Ölçeği ve Ersanlı (2014) tarafından geliştirilen Tolerans Ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada, Okul yöneticilerinin algılarına göre kültürel sermaye ile hoşgörü arasında (r=.454, p=.000) pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Kültürel sermaye ile tolerans arasında (r=.151, p=.000) pozitif yönde fakat düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. PATH analizine göre hoşgörü kültürel sermayeyi daha yüksek (.59) düzeyde ve anlamlı olarak yordamaktadır. Tolerans kültürel sermayeyi daha düşük (.13) düzeyde ve anlamlı olarak yordamaktadır. Hoşgörü ve tolerans birlikte kültürel sermayeyi %35 oranında anlamlı olarak açıklamaktadır (X2=1800,895 df=1114, p=.000, GFI=652,CFI=,737, RMSEA=,073,RMR=,042). Okulların kültürel sermayesinin artırılabilmesi için hoşgörü ve tolerans gibi yönetsel değerlere ihtiyaç vardır.

Yayınlandığı Kaynak : EKEV Akademi Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17753/Ekev1301
  • Cilt : 23
  • ISSN : 1301-6229
  • Sayı : 80
  • eISSN : 2148-0710
  • Sayfa Aralığı : 113-121
  • IO Kayıt No : 107437
  • Yayıncı : EKEV Yayınevi