Merhaba Misafir

Çevre dostu ürün satın alma niyetinde algılanan kalite, algılanan risk ve güvenin rolü

PDF

Son yıllarda tüketicilerin satın alma davranışlarında yaşanan çevreci eğilimler işletmeler için çevre dostu ürün üretmeyi ve pazarlamayı önemli hale getirmiştir. Farklılaşmak isteyen ve tüketicilerin çevre dostu ürün satın almaya yönelik değerlerine önem veren işletmeler için yeşil pazarlama önemli bir konu haline gelmiştir. Literatürde yeşil pazarlamaya yönelik çalışmalar artsa da bu çalışmaların tüketici değerleri, güven, algılanan kalite ve risk kavramlarını bir arada ele almadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada hem yeşil pazarlama literatürüne katkı yapmak hem de işletmelere çevreci uygulamalarında önemli olabilecek hususları belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada tüketicilerin çevre dostu ürün satın alma niyeti ve davranışında duygusal ve çevresel değerin, algılanan kalitenin, algılanan riskin ve özellikle de bu çevre dostu ürünlere yönelik güvenin önemi araştırılmıştır. Yapılan çalışmada yüz yüze anket yöntemi kullanılmış olup İstanbul il merkezinde yaşayan, çevre dostu elektronik ürün satın almış 210 katılımcıya ulaşılmıştır. Sonuçlara göre tüketiciler için çevre dostu ürün satın almada bu ürünlere yönelik algılanan kalite ve güvenin etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, duygusal değerin çevre dostu ürünlere yönelik algılanan kalite yaratmada etkili olduğu, algılanan kalitenin de güven üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16953/deusosbil.507915
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1302-3284
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1308-0911
  • Sayfa Aralığı : 1147-1171
  • IO Kayıt No : 107209
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları