Merhaba Misafir

Halit Ziya’nın İzmir dönemi uzun hikâyeleri

PDF

Halit Ziya Uşaklıgil’in 1880’li yıllarda İzmir’de başlayan ilk tercüme faaliyetlerinin; mensur şiir, hikâye ve roman türlerinde kaleme aldığı eserlerin kuşkusuz onun yazı hayatında olduğu kadar Servet-i Fünun edebiyatının şekillenmesinde de rolü büyüktür. Onun basın hayatındaki asıl faaliyeti 1886 yılında İzmir’de yayın hayatına girmiş olan Hizmet gazetesiyle başlar. Sefile, Nemide, Bir Ölünün Defteri ve Ferdi ve Şürekası romanları; Tuhfe-i Letaif başlıklı küçük hikâyeleri; bir roman tarihi sayabileceğimiz Hikâye adlı eseri önce Hizmet gazetesinde yayımlanmış ardından da kitap haline getirilmiştir. Halit Ziya’nın İzmir’deki bu hareketli yazı hayatı boyunca ortaya koyduğu en önemli faaliyetlerinden biri de yine Hizmet gazetesinde yayımlanmış olan uzun hikâyeleridir. Yazarın İzmir yıllarında arka arkaya kaleme aldığı ve kendisinin “kısa roman” olarak adlandırdığı beş eseri vardır: Bir Muhtıranın Son Yaprakları, Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Deli, Bu muydu? ve Heyhat. Halit Ziya, kullandığı anlatım tekniklerinde olduğu gibi ele aldığı temalar bakımından da Servet-i Fünun roman ve hikâyesinin ilkelerini İzmir yıllarındaki eserleriyle belirlemiş ve kendini ispatlamış bir yazar olarak İstanbul’a gitmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16953/deusosbil.563476
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1302-3284
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1308-0911
  • Sayfa Aralığı : 1011-1019
  • IO Kayıt No : 107191
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları