Merhaba Misafir

Mağcan Cumabay’ın “Türkistan” ve Yavuz Bülent Bâkiler’in “Büyük Destan” adlı şiirleri üzerine bir karşılaştırma

PDF

Mağcan Cumabay ve Yavuz Bülent Bâkiler, farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda yetişmiş iki şairimizdir. Mağcan Cumabay, Kazak milliyetçiliğiyle birlikte tüm Türkleri kapsayan bir fikir ve sanat anlayışını savunur. Şiirlerinde birçok tema ile birlikte Türk dünyasının genel durumunu anlatır, Türk milletinin bağlarının birleşmesi gerektiğini dile getirir. Yavuz Bülent Bâkiler, Azerbaycan topraklarından Anadolu’ya göç eden bir soy ağacına sahiptir. Sivas’ta doğan Bâkiler, Türk dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eder. Hazırladığı eserlerde ve çıkardığı Kopuz, Orkun gibi dergilerde Türkistan’ı ve Türk dünyasını özlemle anlatır. Şairlerimizin incelediğimiz şiirlerinde kültür birliği, soy birliği, dil birliği gibi açılardan konuyu ele alışları, şiirlerinde öne çıkardıkları Türk dünyasındaki şahsiyetler, üzerinde durdukları coğrafyalar ele alınmıştır. Makalede Mağcan Cumabay’ın “Türkistan” ve Yavuz Bülent Bâkiler’in “Büyük Destan” şiirleri “Türkistan” kavramından hareketle karşılaştırılmış, şairlerimizin bu kavramı ele alışlarındaki ortaklıklar ve farklılıklar ortaya konmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16953/deusosbil.530103
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1302-3284
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1308-0911
  • Sayfa Aralığı : 997-1010
  • IO Kayıt No : 107190
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları