Merhaba Misafir

Walter Benjamin ve diyalektik imajlar: Sanat ve sosyal bilimleri birleştirmek

PDF

Bu makalede, Benjamin’in külliyatının tarihsel ve sosyal çözümleme ile sanatsal yaratımı birleştirme girişimi olarak ele alınabileceği ileri sürüldü. Benjamin’in, bu kendine özgü sentezi, diyalektik imajlar inşa etme fikri aracılığıyla gerçekleştirdiği ortaya kondu. Diyalektik imaj kavramı ayrıntılı olarak incelendi; Benjamin’in kavramı teorik olarak nasıl konumlandırdığı ve diyalektik imajların pratikte nasıl oluşturulduğu ele alındı. Diyalektik imajlar hermeneutikteki anlama (versthen) kavramıyla, Hegel diyalektiğindeki spekülatif öğeyle ve Spinoza’nın ortak mefhumlarıyla karşılaştırılarak kavramın daha derinlikli bir kavranışına ulaşıldı. Diyalektik imajların arkasındaki mesiyanik zaman kavrayışının Baudelaire ve Proust’un eserlerinde bulunan estetik zaman deneyimine dayandığı ortaya kondu. Son olarak, görsel ve sözel imajlar dünyasından Benjamin’in diyalektik imaj kavramını tecessüm ettirdiği düşünülen örnekler verildi. Böylece, Benjamin üzerine literatürdeki diyalektik imajların teorik doğası ve daha somut özelliklerine yönelik sorgulamaya özgün bir katkıda bulunuldu. Ayrıca Benjamin’in külliyatının, sanat ve sosyal bilimleri makul ve meşru bir şekilde birleştiren beşeri disiplinlere ait bir girişim olduğu ortaya konarak bu konudaki mevcut kafa karışıklığı giderilmiş oldu.

Yayınlandığı Kaynak : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16953/deusosbil.516377
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1302-3284
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1308-0911
  • Sayfa Aralığı : 898-922
  • IO Kayıt No : 107185
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları