Merhaba Misafir

Travma geçiren bireylerin spiritüel iyi oluşlarının travma sonrası büyümeleri üzerine etkisi

PDF

Bireylerin kendilerinin yahut yakınlarının yaşadığı sağlık sorunu, kaza, ölüm, boşanma, aldatılma, taciz, tecavüz vb. travmatik olaylar bireylerde olumlu veya olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Travma sonrası büyüme, bireylerin başlarından geçen travmatik olaylar sonrası kişilerarası ilişkilerinde, kendilik algılarında, yaşam felsefelerinde yaşadıkları olumlu değişim ve dönüşümleri ele alan bir kavramdır. Bireylerin travmatik olay sonrası yaşayacakları dönüşüm kişilik özellikleri, manevi duygular, hayata bakış açısı, kültür vb. unsurlardan etkilenmektedir. Bu bağlamda bireylerin hayatı anlamlandırmasında ve geliştirdiği davranışlarda etkili olan, bireyin değer yargıları üzerinde rol oynayan spiritüel iyi oluş kavramının travma sonrası büyüme üzerinde etkisinin olup olmadığı merak uyandıran bir konu olmuştur. Çalışma kapsamında travmatik bir olay yaşamış bireylerin travma sonrası büyüme ve spiritüel iyi oluş düzeyleri tespit edilerek, bireylerin spiritüel iyi oluşlarının travma sonrası büyümeleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda spiritüel iyi oluş düzeyinin bireylerin travma sonrası büyümeleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin doğaya saygı duyma, uyumla yaşama ve aşkın bir gücün varlığına inanma durumlarının yaşadıkları travmatik olay sonrası gelişim gösterme düzeyleri üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu neticesine varılmıştır. Yine çalışma sonucunda sağlık problemi yaşayan bireylerin diğer travmatik olaylara maruz kalan bireylere kıyasla duygularını ifade etme, kişilerarası ilişkilerinde olumlu tavırlar sergileme ve yaşamın kıymetini anlama noktalarında daha fazla gelişme gösterdiği tespit edilmiştir. Son olarak, bireylerin yaşadıkları travma sonrasında en çok inanç sistemlerinde değişim ve gelişim gösterdikleri çalışma kapsamında ortaya konulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16953/deusosbil.507731
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1302-3284
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1308-0911
  • Sayfa Aralığı : 833-858
  • IO Kayıt No : 107182
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları