Merhaba Misafir

Hegemonya kuramı çerçevesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımına ilişkin bir değerlendirme

PDF

Küreselleşmenin etkilerinin giderek daha yoğun olarak hissedilmeye başlandığı günümüz dünyasında işletmeler; yoğun rekabet ortamı içinde rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü elde edebilmek, teknolojinin gelişimiyle birlikte ürün ve hizmet farklılıklarının ortadan kalktığı koşullarda diğer markalar arasından tercih edilebilmek ve farkındalık yaratabilmek adına çeşitli stratejiler geliştirmektedir. Bu stratejilerin başında ise Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) çalışmaları gelmektedir. KSS anlayışı, işletmelere toplumdan aldıklarını topluma geri verme, faaliyette bulundukları toplumsal sistem başta olmak üzere yerküreye karşı sorumlu davranma, var olan sorunların çözümüne ortak olma imkânı tanımaktadır. İşletmelerin kullandıkları, doğada serbest halde bulunan kaynakların küresel anlamda yaşanılan sorunlar nedeniyle git gide azalması ve azalan bu kaynakların canlı hayatını tehdit etmesi, işletmelerin ekosisteme daha duyarlı davranmaları zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Zorunluluk hali dışında, demokratik toplumların temelini oluşturan; örgütlenme, gösteri yapma hakkı gibi unsurlarla birlikte çevre hareketleri ve bilinçli tüketicilerin varlığıyla önemli bir duyarlılık halini alan KSS; günümüzde tüketici ve çalışan sadakatini sağlama, paydaşlarla iyi ilişkiler geliştirme vb. gibi birçok avantajın stratejik anahtarını oluşturmaktadır. Madalyonun diğer yüzünde, KSS çalışmalarının etik bağlamda, hiçbir yarar ve geri dönüş beklemeden yapılması gerekliliği, elde edilen avantajlar nedeniyle çelişkiler yaratmakta ve konunun eleştirel olarak sorgulanmasını beraberinde getirmektedir. Temel varoluş nedeni kâr elde etmek olan işletmelerin, KSS çalışmaları aracılığıyla toplumun beğenisini kazandığı, toplum tarafından onanarak rıza ve dolayısıyla meşruiyet elde ettikleri yadsınamayacak bir gerçektir. KSS anlayışı ile toplumsal rıza ilişkisinin sorgulanması noktasında ise karşımıza hegemonya olgusu çıkmaktadır. Literatür taramasına dayalı bu çalışma; KSS anlayışının eleştirel açıdan irdelenmesini, KSS ile hegemonya ve rıza arasındaki ilişkinin sorgulanmasını içermektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16953/deusosbil.481845
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1302-3284
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1308-0911
  • Sayfa Aralığı : 763-786
  • IO Kayıt No : 107179
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları