Merhaba Misafir

Pers (Akhaimenid) bağlamında Sakalar

PDF

Bu çalışmanın amacı Pers (Akhaimenid) döneminde Saka-Pers münasebetlerini incelemektir. Bu hususta öncelikle Sakaların başta Akhaimenid yazılı ve arkeolojik kaynaklarında, Yunan yazarların eserlerinde nasıl tasvir edildiğini açıklamaya çalıştık. Bunu yaparken Akhaimenid dönemine ait olan ve Sakaları tasvir eden en eski Saka görsellerini sunmaya çalıştık. Şimdiye kadar genellikle Saka-Pers savaşları üzerine birçok kıymetli çalışma yapılmıştı. Biz bu makalede Saka-Pers savaşlarının yanında Sakaların Perslerle olan “müttefiklik” ilişkilerini de göstermeyi amaçladık. Yöntem olarak Akhaimenid kitabeleri, bazı Assur vesikaları ve antik Yunan metinleri ile Sakaları betimleyen Akhaimenid rölyeflerini, mezarlar üzerindeki figürleri ve kurganlardan çıkarılan bazı arkeolojik malzemeleri kullandık. Çalışmamızda Sakaları temsil eden birçok grubun olduğunu, Sakaların Akhaimenidlerden önceki dönemlerde İran coğrafyası ile temasa geçtiğini, erken Akhaimenid döneminde Perslerle düşmanca münasebetleri olduğunu, Kserkses ile birlikte Sakalarla Perslerin omuz omuza çarpıştığını belirledik. Son olarak Perslerin gerek Yunan savaşlarında gerek Büyük İskender ile yaptığı savaşlarda mağlup olmasına rağmen Pers ordusundaki Sakaların rakiplerine karşı daima üstünlük sağladığını tespit ettik.

Yayınlandığı Kaynak : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16953/deusosbil.496567
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1302-3284
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1308-0911
  • Sayfa Aralığı : 731-761
  • IO Kayıt No : 107178
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları