Merhaba Misafir

Z kuşağı ile ilgili araştırma eğilimlerinin ve eğitime yönelik katkılarının analizi

PDF

Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz Z kuşağı, günlük hayatın hemen her noktasında yaygın olarak kullanılan teknolojiler ile iç içe yaşanan bir zaman diliminde doğan ve bunun getirdiği çeşitli özellikleri içinde barındıran bir kuşağı ifade etmektedir. Bu konuda son yıllarda çok çeşitli alanlarda çalışmalar yapılmış ve Z kuşağının özellikleri araştırılmıştır. Bu çalışmada Z kuşağı ile ilgili çalışmalar; farklı yönleriyle –yayınlandığı yıl, konu, yöntem, amaç, Z kuşağı özellikleri, elde edilen sonuçlar, öneriler ve eğitim alanında Z kuşağı- incelenmiştir. İncelemede betimsel içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Öncelikle yayın başlığında “z kuşağı”, “net-generation”, “i-generation” anahtar kelimeleri bulunan 131 makale elde edilmiş, daha sonra ön analizler yapılarak araştırma amacına uygunluğuna ve elde edilebilirliğine göre makale sayısı 85’e düşürülmüştür. Çalışmalardan elde edilen bulgulara göre; Z kuşağına yönelik olarak yapılan araştırmalarda en çok makale sayısına 2017 yılında ulaşıldığı görülmüş, bu çalışmaların en çok öğrenme profili üzerinde yapıldığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmaların amaçlarının genellikle Z kuşağının kritik özelliklerinin belirlenmesine odaklandığı, bu araştırmaların daha çok nicel olduğu ve sonuçlarda Z kuşağında yer alan bireylerin teknoloji kullanma eğilimlerinin diğer dijital yerlilere oranla daha fazla olduğu görülmüştür. Z kuşağının ihtiyaç duyduğu ortamlar tasarlanırken bilgiye hızlı erişme, liderlik ve duyarlılık gibi kendilerine özgü niteliklerinin göz önünde bulundurularak teknoloji tabanlı araçlardan faydalanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16953/deusosbil.456533
  • Cilt : 21
  • ISSN : 1302-3284
  • Sayı : 3
  • eISSN : 1308-0911
  • Sayfa Aralığı : 715-729
  • IO Kayıt No : 107177
  • Yayıncı : Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları