Merhaba Misafir

İstanbul Şehir Üniversitesinde Arapça öğretim tecrübesi

PDF

İnsanlar tarihin akışı içerisinde farklı zorunluluklar ve hedefler neticesinde anadillerinin dışında başka dilleri öğrenme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu ihtiyacı hisseden bir kimseye konuştuğu anadilinin dışında bir dili (yabancı dil) öğretmek iyi bir planlama ve bir süreç ister. Bu planlamada muhatap kitlenin bu dili öğrenmedeki amaç ve ihtiyaçları göz önüne alınarak bir müfredat ve program hazırlanmalı ve yine bu muhatap kitleye en uygun yöntem ve materyaller kullanılarak öğretim süreci sürdürülmelidir. Yabancı dil öğretimi ile ilgili tarihi süreç içerisinde birçok yöntem, esas ve materyal denenmiş, pek çok tecrübe elde edilmiştir. Kullanılan bu yöntem, esas ve materyaller geliştirilerek dönemin şartlarına ve muhatap kitleye uygun olarak müfredat ve programlar hazırlanmıştır. Biz bu makalede İstanbul Şehir Üniversite’sinde yabancı dil olarak Arapçanın öğretiminde yararlandığımız yöntem, esas ve materyalleri ve bunlar ışığında geliştirdiğimiz müfredat ve program tecrübesini paylaştık.

Yayınlandığı Kaynak : RumeliDE Uluslararası Hakemli Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.29000/rumelide.618684
  • Cilt : 2019
  • ISSN : 2148-7782
  • Sayı : 16
  • eISSN : 2148-9599
  • Sayfa Aralığı : 284-248
  • IO Kayıt No : 104819
  • Yayıncı : Dr. Yakup YILMAZ