Merhaba Misafir

15-49 yaş kadınlarda meme kanseri endişesi ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen faktörler

PDF

Amaç: Bu araştırma 15-49 yaş kadınlarda meme kanseri endişesi ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte bu araştırma Kahramanmaraş ilinde bir bölgede bulunan üç Aile Sağlığı Merkezi’ne kayıtlı 425 kadın ile yürütülmüştür. Araştırma verileri kişisel bilgi formu, Meme Kanseri Endişe Skalası ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II kullanılarak elde edilmiştir. Bulgular: Kadınların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği ve Meme Kanseri Endişe Skalası toplam puan ortalaması sırasıyla; 142.73±26.3, 8.60±5.1’dir. Kadınların yaş grupları, eğitim durumları, kullanılan doğum kontrol yöntemleri, menopoza girme durumları, Kendi Kendine Meme Muayenesi’ni bilme ve yapma durumları, mamografi çektirme durumları ve ailede kanser öyküsü olma durumları arasında Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği ortanca puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır Sonuç: Bu araştırmada kadınların meme kanseri endişelerinin düşük ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyin üzerinde olduğu, ayrıca kadınların meme kanseri endişelerinin ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının pek çok sosyo-demografik değişkenden etkilendiği saptanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Cukurova Medical Journal
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.17826/cumj.493360
  • Cilt : 44
  • ISSN : 2602-3032
  • Sayı : 4
  • eISSN : 2602-3040
  • Sayfa Aralığı : 1215-1225
  • IO Kayıt No : 104070
  • Yayıncı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi