Merhaba Misafir

Hedef gösterilerek yapılan pliometrik çalışmalar voleybolcuların dikey sıçrama performansını daha fazla geliştiriyor

PDF

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı baş üstü hedef göstererek yapılan dikey sıçrama egzersizlerinin voleybol oyuncularının dikey sıçrama performansına olan etkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya on sekiz erkek voleybol (yaş: 21,3±1,8 yıl, boy: 183,8±10,0 cm, vücut ağırlığı: 78,44±12,0 kg) oyuncusu katılmıştır. Katılımcılar rastgele yöntemle iki guruba ayrılmıştır. Çalışma öncesi tüm katılımcıların ön test olarak Sargent yöntemiyle sıçrama yükseklikleri ölçülmüştür. Daha sonra haftada üç gün, toplam dört hafta boyunca standart antrenman sonrası kontrol grubu hedef gösterilmeden 10 dikey sıçrama egzersizi yaparken, çalışma grubu ön test sonucunun %10 fazlası hedef gösterilerek 10 sıçrama çalışması yapmışlardır. Gösterilen hedefe bir çalışmada 3 defa ulaşan bir katılımcının hedefi %10 arttırılmıştır. Son test olarak her iki grubunda Sargent yöntemiyle maksimal sıçrama yükseklikleri tekrar ölçülmüştür. Grupların ön test ve son test ölçümlerine göre dikey sıçrama yükseklik değişimlerinin belirlenmesi için 2X2 tekrarlı ölçümler varyans analizi uygulanmıştır. Bulgular: Çalışma sırasında hedef göstererek (55,66±6,7 cm) yapılan egzersizlerin kontrol grubuna oranla (50,56±7,70 cm) voleybolcularda maksimal sıçrama değerlerinin daha fazla arttığı (%13) tespit edilmiştir. Tartışma-Sonuç: Voleybol gibi dikey sıçrama performansının başarının en önemli belirleyicisi olduğu branşlarda sıçrama performansının geliştirilmesi için baş üstü hedef gösterilerek yapılacak egzersizler önerilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.14687/jhs.v16i4.5831
  • Cilt : 16
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 951-958
  • IO Kayıt No : 103350
  • Yayıncı : J-Human Sciences