Merhaba Misafir

Huzurevinde kalan geriyatrik bireylerde depresyonun, fonksiyonel kapasite, yutma fonksiyonu ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması

PDF

Amaç: Huzurevinde kalan 65 yaş üstü hastaların depresyon ile fonksiyonel kapasite,yutma ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi araştırmak. Metod: Karşılaştırmalı tanımlayıcı bir çalışma olup; 65 yaş üstü bireylerin demoğrafik verileri kaydedildi ve hastalara Standartize mini mental test, Geriyatrik depresyon skala, 6dk yürüme testi, yatak başı su yutma testi yapıldı. Bulgular: Hastaların %71’i kadın, %28’i erkek idi. Erkek hasta yaş ortalaması 71.83 kadınların ise 69 idi.Depresyon ile fonksiyonel kapasite arasında anlamlı bir fark bulunamadı.Ancak depresyon ile SF-36nın sosyal fonksiyonu,sağlık algısı arasında anlamlı fark bulundu. (p <0.05). Sonuç: Yaşlı bireylerde gençlere göre anatomik olarak farklılıklar görülse bile fonksiyonel olarak yutma işlevini yerine getirebilmektedirler.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.14687/jhs.v16i4.5798
  • Cilt : 16
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 968-977
  • IO Kayıt No : 103334
  • Yayıncı : J-Human Sciences