Merhaba Misafir

Giysilerdeki yırtık görünümlerin kimi anlamları üzerine yaklaşımlar

PDF

Giysileri bir iletişim aracı olarak düşündüğümüzde, bir fikir ya da düşünceden temsili bir varoluş biçimine uzandığını görürüz. Belirli bir bildiri ya da bir söylemi içinde barındıran giysiler, çeşitli biçimsel uygulamalarla tasarım olgusu içerisinde yeniden şekil alır. Bazı giysi biçimleri geleneksel anlamda alışılagelmiş stillere çağrışım yapsa da farklı zaman ve uzamlarda yeniden ortaya çıkarak başka şeyleri söylemekten geri kalmazlar. Giysilere ilişkin, kültürel değerlerden beslenerek toplumsal yapı içerisinde ortak bir dil yaratma güdümünün, sözsüz iletişime hizmet eden en temel amaçlarından biri olduğunu da ifade etmek mümkündür. Farklı stillere ait dönemsel göndermeler, malzeme yüzeylerinde oluşturulan farklı biçimler ile görünümüne hizmet eden her türlü şekilsel görüntüler, giysilerin anlamlandırılma sürecine hizmet eden görüntüsel ya da sembolik gösterge biçimlerini oluşturmaktadırlar. Giysi ile verilmek istenen mesaj, her dönemde ve koşulda değişkenlik gösterse de toplumsal açıdan aynı oranda anlaşılabilir olduğu sürece anlamlı bir bütünün parçası haline gelmektedir. Bu araştırma, giysilerdeki yırtık görünümlerin geleneksel dönemlerden postmodern dönemi de kapsayan sürece kadar geçirdiği her türden değişimleri incelenme konusunda, giysilerin yüzeylerinde bilinçli ya da bilinçsiz oluşturulan ve bütünseli ayıran “yırtık” görünümlerin siyasi, sosyal, kültürel vb. değerlerle örtüştürülerek hangi düşüncenin temeline yaslandığını ve hangi görünümlerle bunu sağladığını ortaya çıkarmak amacına ulaşılmak üzere yapılmış betimsel bir araştırmadır. Araştırmada günümüzde bir tasarım unsuru halini alan giysi yüzeylerindeki “yırtık” görünümlerin süreç içerisinde biçimsel ve izleksel tanımlamaları yapılmış, bu görünümlerle giysilerin anlamlandırılma biçimi ortaya konulmuş ve yırtık görünümlerin kültürel belleğe ilişkin sorgulamaları yeterince karşılık bulunan örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Geçmişten bugüne giysilerde çeşitli kültürel değerlerin görüntüsel bir temsil aracı olarak ifade bulan yırtık görünümlerin zaman ve uzama göre türlü anlamsal değişimlere uğradığı, bu anlamsal değişimlerin sosyal, kültürel, ekonomik ve/ya psikolojik birçok toplumsal niteliklerle ilişkili olarak biçimlendiği sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.14687/jhs.v16i4.5804
  • Cilt : 16
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 916-930
  • IO Kayıt No : 103332
  • Yayıncı : J-Human Sciences