Merhaba Misafir

Öğretmen adaylarının 2-8 sınıflardaki Arapça ders kitaplarına ilişkin görüşleri

PDF

Örgün eğitimdeki ders kitapları, programların uygulanması için çok önemli bir araçtır. Programların hedeflerine ulaşmasında da büyük rol oynamaktadır. Örgün eğitimdeki yabancı dil eğitiminin başarılı olması diğer etkenlerin yanı sıra kullanılan kitaplar sayesinde olmaktadır. Ülkemizde Arapçayı yabancı dil olarak öğrenen bazı bireyler de Arapçayı öğrenmedeki sorunları çoğunlukla örgün öğretimdeki Arapça ders kitaplarında aramaktadırlar. Bu araştırmayla söz konusu sorunların tespiti ve çözüm yolları aranmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki 2-8 sınıflarda kullanılan ders kitaplarını öğretmen adaylarının gözünden değerlendirilmesi ile ilgilidir. Araştırmaya söz konusu eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi’ndeki 3. ve 4. sınıflarda öğrenim görmek olan 76 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma sonucunda Arapça ders kitaplarının iç ve dış yapı bakımından geliştirilmesi görüşü hâkim olmuştur. Kitapların birbirlerini tamamlar nitelikte olması, dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi önerilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.14687/jhs.v16i4.5845
  • Cilt : 16
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 938-950
  • IO Kayıt No : 103326
  • Yayıncı : J-Human Sciences