Merhaba Misafir

Bilgi teknolojileri sertifika eğitim programlarının 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi

PDF

Küreselleşme sürecinin artan rekabetçi koşulları ve Bilgi Teknolojilerinde (BT) yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, bireylerin kariyer gelişimlerine katkı sağlayan sertifika eğitim programlarının 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması bakımından ne derece etkili olduğunun ortaya konması bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, BT sertifika eğitim programları arasında önemli kuruluşlardan biri olan Cisco Networking Academy işbirliği ile Mesleki ve Teknik Liselerde gerçekleştirilen Cisco Certified Network Associate (CCNA) Sertifika Programı ele alınmıştır. Bu sertifika programı, Türkiye’deki bilgisayar ağları teknolojisi alanındaki işgücü taleplerini karşılamak maksadıyla meslek liselerinin bilişim ve elektrik-elektronik teknolojileri alanlarındaki öğrenciler için eğitimler düzenlemektedir. Bu sertifika eğitim programının değerlendirilmesi 2011-2012 eğitim-öğretim yılında başlayan ve iki yılda tamamlanan kapsamlı bir çalışmadır. Ancak mevcut çalışmanın kapsamı, eğitim programının birinci yılında sertifika programına katılan öğrenciler ile katılmayan öğrencilerin demografik özellikler ve 21. yüzyıl beceri düzeyleri bakımından karşılaştırılması ile sınırlıdır. Araştırma toplamda 1453 öğrenci ile gerçekleştirilmiş olup bu öğrencilerin çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır. Çalışmanın bulgularına göre, sertifika programına katılan öğrencilerin katılmayan öğrencilere göre 21. yüzyıl becerileri bakımından birçok düzeyde yüksek becerilere sahip oldukları ve teknoloji ağırlıklı sertifika eğitim programlarına katılan öğrenciler arasında cinsiyete bağlı dezavantajlı grupların oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.14687/jhs.v16i4.5704
  • Cilt : 16
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 998-1013
  • IO Kayıt No : 103319
  • Yayıncı : J-Human Sciences