Merhaba Misafir

Muhasebe eğitiminde kavram yanılgıları

PDF

Günümüzde küreselleşme ve hızlı gelişen teknolojiyle birlikte her alanda yaşanan gelişim ve değişim süreci eğitim alanında da kendisini göstermiştir. Eğitim alanında yaşanan değişim ve gelişimler şüphesiz muhasebe eğitimini de etkilemiştir. Muhasebe eğitiminin eksiklerinin tamamlanması ve geliştirilmesi için muhasebe eğitiminde yer alan muhasebe derslerinde oluşan kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi gerekmektedir. Bu sayede muhasebe eğitimi kalitesi arttırılmış olacaktır. Bu çalışmanın amacı muhasebe derslerinde geçen bazı kavramlarda kavram yanılgısının varlığını araştırmaktır. Kavram yanılgılarını tespit etmek için iki aşamalı teşhis testi geliştirilmiştir. Bu testte ilk bölümü demografik özellikler oluşturmuştur. İkinci aşamada ise kavram yanılgılarının tespitine yönelik iki aşamalı, ilki çoktan seçmeli, ikincisi ise açık uçlu 20 adet sorudan oluşmaktadır. Araştırmaya Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü 4. sınıfta eğitim gören 112 öğrenci katılmıştır. Araştırmada demografik özellikler SPSS 24 paket programında analiz edilmiş, kavram yanılgı tespit soruları için ise iki aşamalı teşhis testi kullanılmış ve sonuçlar gruplandırılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bazı kavramlarda, kavram yanılgıları olduğu tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : International Journal of Human Sciences
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.14687/jhs.v16i4.5710
  • Cilt : 16
  • ISSN : 2458-9489
  • Sayı : 4
  • eISSN : 1303-5134
  • Sayfa Aralığı : 938-960
  • IO Kayıt No : 103316
  • Yayıncı : J-Human Sciences