Merhaba Misafir

3-4 yaş grubu çocuklarda benlik kavramı ve ebeveyn tutumlarının cinsiyetler açısından karşılaştırılması

PDF

Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 3-4 yaş arası çocukların ebeveyn tutumları ile benlik kavramları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, İstanbul’da yer alan iki okul öncesi eğitim kurumunda öğrenim gören 60 çocuk ve ebeveynleri ile yürütülmüştür. Araştırmada, sosyodemografik bilgiler Kişisel Bilgi Formu ile, çocukların benlik kavramı Purdue Çocuklar İçin Benlik Kavramı Ölçeği ve ebeveyn tutumları Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI) ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda erkek çocuklarda benlik kavramının kız çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. PARI Ölçeğinin Demokratik ve Eşitlik alt ölçeği puanları ile benlik kavramı arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Buna karşılık Ev Kadınlığı Rolünü Reddetme, Aşırı Annelik, Geçimsizlik, Sıkı Disiplin alt ölçeği ile benlik kavramı arasında negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Benlik kavramının, bireyin gelişiminde kritik bir evre olduğu bilinen erken çocukluk döneminde cinsiyetler arasında farklılık gösterdiği ve ebeveyn tutumlarının benlik kavramını etkilediği düşünülmüştür.

Yayınlandığı Kaynak : İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi