Merhaba Misafir

Batılı münekkitler ve Dozy’nin Kur’an-ı Kerim, vahiy ve Hz. Muhammed’e yönelik tenkitlerine Müslümanların cevabı: Filibeli Ahmed Hilmi örneği

PDF

Kendilerini “biz” diğer din ve etnik grupları özellikle de Müslümanları “öteki” olarak niteleyen Batının, kendi yaşamını şekillendiren değerlere alternatif bir yaşam ve kültür sunan İslam’ın sürekli karşısında olduğu tarihî bir vakıadır. Bundan Batı Hıristiyanları, İslamiyet’i, onun peygamberini ve kutsal kitabını, tarih boyunca sürekli eleştirmişlerdir. Bunlardan birisi de Hollandalı müsteşrik Dozy’dir. Doğu dilleri hakkında araştırma yapan Dozy, tarihî gerçeklere ters düşen bir eser yazmış, Abdullah Cevdet tarafından da “Tarih-i İslamiyet” adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Osmanlı kamuoyunda büyük tepkilere sebep olan bu esere çok sayıda reddiye yazılmıştır. Bu reddiyelerden birisi de Filibeli Ahmed Hilmi’nin “Tarih-i İslam” adlı eseridir. Filibeli Ahmed eserinde Dozy’nin Hz. Peygamber, İslam ve Kur’an hakkındaki önyargılı, mesnetsiz ve tarih metodolojisine uymayan görüşlerine cevaplar vermiştir. Bu çalışmada Filibeli’nin Kur’an’la ilgili yaptığı değerlendirmeler ile “Dozy ve emsali” dediği bazı Batılı müelliflerin eserlerinde vahyin keyfiyetine yönelik olarak yaptığı itirazlar ile Hz. Peygamber’e sara ve histeri hastalığı ithamları karşısında ortaya koyduğu karşı görüşleri üzerinde durulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Dini Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.15745/da.572221
  • Cilt : 22
  • ISSN : 1301-966X
  • Sayı : 55
  • eISSN : 2602-2435
  • Sayfa Aralığı : 77-95
  • IO Kayıt No : 101368
  • Yayıncı : Motif Yayıncılık