Merhaba Misafir

Andrea Höltzel’in raporuna (1664) göre Uyvar kuşatmasına katılan Osmanlı Balkan vasalları

PDF

Osmanlı Rumeli coğrafyasının geniş bir izdüşümü niteliğinde olan vasal devletler, Osmanlı Devleti’ne karşı kimi iktisadi ve askeri sorumluluklara sahiplerdi. Bu askeri yükümlülüklerden şüphesiz ki en önemlisini, Osmanlı seferlerine nefer ile katkı sağlamak teşkil ediyordu. İncelemeye tabi tuttuğumuz, Krakow Jagiellon Kütüphanesi’nde yer alan ve modern araştırmalarda büyük ölçüde ihmal edilmiş mevcut eser, bu olgunun 1663 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın Avusturya Habsburgları’na karşı düzenlediği seferdeki yansımasını ele almaktadır. Habsburg hizmetine çalışan Andrea Höltzel isimli zatın Osmanlı ordusuna dair gözlemleri üzerine oluşturmuş olduğu bu el yazması, Eflak ve Boğdan Beylikleri ile Tatar Hanlığı’nın Uyvar’ı kuşatmakta olan Osmanlı ordusuna intikallerini ayrıntılı olarak işlemektedir. Transkripsiyonu ve tercümesi ile birlikte verilecek olan ilgili kısımlar, ayrıca Osmanlı ordusunun genel terkibine dair bilgi edinmemize de yardımcı olmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.32953/abad.550147
  • Cilt : 2
  • ISSN : 2618-6004
  • Sayı : 3
  • Sayfa Aralığı : 35-67
  • IO Kayıt No : 100887
  • Yayıncı : Namık Kemal Üniversitesi