Merhaba Misafir

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (HÜSBED), yılda iki defa (Aralık-Haziran) yayımlanan, hakemli bir dergidir. Derginin yayım dili Türkçe'dir. Yayın Kurulu'nun kararı ile diğer dillerde de yayınlar kabul edilir ve yayınlanabilir. Yayım Periyodu: Yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayımlanır. Yayımlayan: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum, TÜRKİYE Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, HÜSBE Dergisi, bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Gönderilen makaleler, Hakem Kurulunun değerlendirmesinden sonra yayın sürecine alınır. Gönderilen makaleler, yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez. Yazıları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 1 - 21
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 22 - 35
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 36 - 55
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 56 - 68
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 69 - 81
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 82 - 105
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 106 - 129
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 130 - 143
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 144 - 168
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 169 - 186
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 187 - 200
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 201 - 217
Yıl :2020 Cilt : 13 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 218 - 241

Yıl:
Cilt: 1 & Sayı: 1