Merhaba Misafir

Kocaeli İlahiyat Dergisi

Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurulduğu 2013 tarihinden itibaren İlahiyat Fakülteleri arasında ilmi konuların ciddiyetle ele alındığı, temel meselelerin derinlikli ve nitelikli bir şekilde mevzubahis edildiği mümtaz bir konumu temsil etme hedefiyle titiz bir çalışma sürdürmektedir. Bu hususta İhtisas Programı ile İlahiyat Fakülteleri arasında daha şimdiden ayırt edici bir itibar elde etmiştir. Malumunuz olduğu üzere son çeyrek asırda yeni üniversitelerin açılması ile lisans ve üstü eğitime kolay ulaşabilir bir hale gelinmiştir. Bu durum şüphesiz müspet taraflarının yanı sıra menfi taraflarının da varlığını beraberinde getirmektedir. Biz inanıyoruz ki, bir fakültenin ilmi yetkinlik ve akademik başarısını aşikâr hale getiren faaliyetlerden birisi ülke akademisine takdim ettiği yayın faaliyetidir. İşte Kocaeli İlahiyat Dergisi, tam da bu takdimin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu maksatla Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından altı ayda bir Türkçe ve ulusal hakemli bir dergi olarak yayımlanmaya başlayan Kocaeli İlahiyat Dergisi’ İslam ilimlerinin tüm alanlarında özgün araştırma ürünlerine, metin neşirlerine ve kitap değerlendirmelerine yer verir. Hedefi, İslam ilimlerinin, nazarî ve aklî geleneklerin ve bilimsel birikimin keşfi, incelenmesi ve yeniden yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 5 - 40
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 41 - 78
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 79 - 106
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 107 - 124
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 125 - 144
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 145 - 156
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 157 - 178
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 179 - 192
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 193 - 204
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 205 - 208
Yıl :2019 Cilt : 3 Sayı: 2 Sayfa Aralığı : 209 - 213