Merhaba Misafir

İstanbul Hukuk Mecmuası

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır. İstanbul Hukuk Mecmuası’nda, hukuk ve/veya hukuk ile ilişki kuran bilimsel disiplinler alanlarında, özgün akademik çalışmalara yaslanan, teorik veyahut uygulamalı; toplum içindeki davranış ve ilişkilerin değerlendirilmesi, hukuk sistemleri, makale, karar incelemeleri, mevzuat tahlili-tahkiki, hukukî matbuatın değerlendirilmesini konu edinen (müspet-menfi) eleştirel metinler, tercümeler dolayısıyla ulusal ve uluslararası ölçeğe teşmil olabilecek çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu çerçevede Hukuk Fakültesi Mecmuası’nda; (i) Hukuk kuramını genişleten ve hukukî uygulamaların teorik zeminini besleyen; (ii) gerek akademik gerekse de bir erk olarak yargının usûllerini (metodoloji) tahlil ve gerektiğinde teşrih edici; (iii) özel ya da kamusal bağlamda topluma geniş çaplı etki eden hukuksal tefekkürün, fiillerin, süreçlerin, simgelerin vb. mevcudiyetini irdeleyen; (iv) başta hukukî olmak üzere ele alınan konuyu sosyolojik, siyasal, psikolojik, felsefî, ahlâkî, coğrafî, tarihsel yanlarıyla da tahlil edebilecek metinlere yer verilmektedir.
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 1 - 47
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 49 - 70
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 71 - 102
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 103 - 151
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 153 - 184
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 185 - 216
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 217 - 239
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 241 - 265
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 315 - 341
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 267 - 313
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 343 - 370
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 347 - 363
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 389 - 424
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 425 - 450
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 451 - 462
Yıl :2019 Cilt : 77 Sayı: 1 Sayfa Aralığı : 463 - 474

Yıl:
Cilt: 71 & Sayı: 1
Cilt: 71 & Sayı: 2