Merhaba Misafir

DÎVÂN: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi

DÎVÂN Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi sosyal bilimler, felsefe, bilim tarihi, sanat, tarih ve edebiyat alanlarında, disiplinlerarası karakteri ağır basan özgün nitelikli telif makaleler, araştırma notları, tebliğ ve konferans metinleri, kitap değerlendirmeleri, sempozyum, konferans ve panel tanıtımları, Arapça ve Osmanlıca metin neşirleri türünden yazılar yayınlar. Yazıların yayınına hakem raporları doğrultusunda yayın kurulu karar verir. Yayınlanmayan yazılar iade edilmez. Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yıl:
Cilt: 1 & Sayı: 1
Cilt: 1 & Sayı: 2