Merhaba Misafir

Işık kirliliğine doğru aydınlatma çözümleri ve enerji tasarrufu

PDF

Kentlerin yaşam kalitesini yükseltmek, gelecek kuşaklara sağlıklı, konforlu ve estetik bir ortam sunmak için aydınlatma teknolojisinden yararlanırken ekolojik çözümleri hedeflemek ve sürdürülebilirlik anlayışını yaygınlaştırmak gerekliliktir. Canlı ve cansız varlıklara zarar vermeden yaşamımızı sürdürmek istiyorsak küresel aydınlatma bilincinde olmak kaçınılmazdır. Bu çalışmada ışık kirliliği problemi tanımlanmış, ışık kirliliğine neden olan faktörler belirtilmiştir. Işık kirliliğine neden olan uygulamalar örneklenmiş, çözüm önerileri sunulmuştur. Işık kirliliğini giderecek önlemlerin alınması ile doğru aydınlatma değerlerine ulaşılırken, önemli boyutta enerji tasarrufu yapılabileceği açıklanmıştır. Ayrıca astronomik gözlemleri engelleyen ve büyük ölçüde enerji israfına neden olan ışık kirliliği konusunda toplumu, kamuoyunu ve ilgili kişileri bilinçlendirmek, doğru uygulamalarla önemli enerji tasarrufları sağlanabileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : EEMKON Kent ve Elektrik Sempozyumu Bildiriler Kitabı
  • Yıl :2017
  • ISBN : 9786050110197
  • Sayfa Aralığı : 76-82
  • IO Kayıt No : 1494
  • Yayıncı : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi