Merhaba Misafir

Nebevî Eğitim Modeli Dar'ül Erkam: Vahyin İniş Sürecinde Şahsiyet Eğitimi

PDF

  • Yıl :2016
  • Yazar(lar) : Muhammed Emin Yıldırım
  • Editör(ler) :
  • Yayıncı : Siyer Yayınları
  • İçerik Türü : Kitap
  • ISBN :9789759014193
  • Konular : Din Bilimleri

Allah Resulü (s.a.v.) bizler için üsve-i hasene yani; en ideal model, numune ve rehberdir. O’nun (s.a.v.) bu modelliği hayatın sınırlı birkaç alanını değil, zamanın belli bir kısmını değil, tamamını kapsayacak bir düzeydedir. Bunun için biz üsve-i hasene’yi hayatın her anının ve her alanın tartışılmaz rehberi olarak anlamak zorundayız. Bugün bizlerin ihtiyaç duyduğu her alanda, O’nun (s.a.v.) bereketli hayatından izler bulmak mümkündür. Bu ihtiyaçlar ister ailevi alanlarda olsun, ister toplumsal ve idari konularda olsun, ister ibadet sahasında olsun, isterse eğitim ve öğretim alanında olsun; hangi alanda olursa olsun, o nebevî miras her alanda/konuda söz söyleme kudretine sahip olma özelliğinden dolayı, hiçbir zaman aciz kalmadan, en gür seda ile konuşmaya devam etmiştir, etmeyi de sürdürecektir.