Merhaba Misafir

Sağlık hizmetlerini yönetmek neden zordur?: Teorik tartışmalar

PDF

Kamuda sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, diğer kamu kuruluşlarından farklı olarak kendine münhasır, spesifik özelliklere sahiptir. Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, farklı mesleklerden uzmanların işgücünü, tıp teknolojisini ve basit sarf malzemeden robotik özellikli tıbbi cihazlara kadar geniş perspektifte maddi kaynağı kullanırlar. Ayrıca, yoğun emek, aşırı uzmanlaşma ve sermaye yoğun teknolojinin kullanılması sağlık kurumlarına özgüdür. Sağlık hizmetleri sunumunda disiplinler arası takım çalışması ihtiyacı gittikçe yaygınlaşmakta, örgütsel ve profesyonel sınırların katkısıyla geniş çapta zorluklar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık kurumlarının kültürel, işlevsel ve örgütsel özellikleri bağlamında diğer örgüt türlerinden farklılaşma noktalarını tartışmaktır. Örgütü yapısal, kültürel ve işlevsel bakımdan ele alan teori ve yaklaşımların, bazı sınırlılıklarına rağmen sağlık kurumları yönetiminde kullanımının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18506/anemon.461994
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-7655
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2149-4622
  • Sayfa Aralığı : 247-253
  • IO Kayıt No : 99891
  • Yayıncı : Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü