Merhaba Misafir

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin kent konseyi algısı

PDF

5393 sayılı “Belediye Kanunu” ile kurulan kent konseyleri yönetmeliğinin altıncı maddesi kent konseylerinin görevlerini tanımlamaktadır. Bu görevlerden bir tanesinin de “çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamak” olduğu belirtilmiştir. Ancak gençlerin kent konseyi gibi yerel katılım mekanizmaları aracılığıyla karar alma süreçlerine katılımları oldukça düşüktür. Bunun nedenlerinden biri de gençlerin yerel karar alma süreçlerine nasıl katılacakları hakkında bilgi sahibi olmamalarıdır. Çalışmada Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin genel olarak kent konseyleri ve özelde ise Eskişehir’de yer alan kent konseylerine yönelik bilgi, algı ve tutumlarının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olan saha çalışması sonuçlarına yer verilmiştir. 1005 kişiyle anket tekniği uygulanarak elde edilen sonuçlar gençlerin kent konseylerine yönelik algılarının belirlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Yıl : 2018
  • DOI : 10.18506/anemon.428752
  • Cilt : 7
  • ISSN : 2147-7655
  • Sayı : 3
  • eISSN : 2149-4622
  • Sayfa Aralığı : 41-49
  • IO Kayıt No : 99870
  • Yayıncı : Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü