Merhaba Misafir

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye’deki faaliyetleri ve Türk iltica sisteminde değişen rolü

PDF

BMMYK, 1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından alınan bir kararla BM’nin yan organı olarak Cenevre’de kurulmuştur. BMMYK’nın görevleri, 1950 yılında BM Genel Kurulu ile kabul edilen Tüzüğü’nün yanı sıra daha sonra muhtelif tarihlerde BM Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla belirlenmiştir. BMMYK’nın Tüzüğüne göre, BMMYK insani, sosyal amaçlarla faaliyette bulunan ve siyasi nitelik taşımayan bir organdır. Çalışmamızda öncelikle 1960 yılından beri Türkiye’de faaliyette bulunan BMMYK’nın kuruluşu ve görev alanı üzerinde durulacaktır. Daha sonra Türkiye ile BMMYK arasında 2016 yılında yapılan ev sahibi ülke anlaşması incelenecektir. Bu bağlamda, ev sahibi ülke anlaşmasının yapılmasının sebepleri, bu anlaşma uyarınca BMMYK’ya tanınan haklar, dokunulmazlıklar, imtiyazlar ve kolaylıklar açıklanacaktır. Çalışmamızda ayrıca geçmişten günümüze kadar olan süreçte bazı antlaşma ve yasal düzenlemelerde yer alan BMMYK ile iş birliğine ilişkin hükümler irdelenecektir. BMMYK’nın Türkiye’deki rolü 2013 yılından itibaren değişmiştir. Bu değişikliğe yol açan etkenler tespit edilecek; BMMYK’nın Türkiye açısından değişen rolünün sonuçları değerlendirilecektir. Çalışmamızda yaptığımız tespitler ve önerilerimiz ise sonuç kısmında belirtilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : İstanbul Hukuk Mecmuası