Merhaba Misafir

ABD’de Hıristiyan siyonizmi: Kökeni, inanç esasları ve günümüz Amerikan siyasetine etkisi

PDF

Bu makale, din siyaset ilişkilerini sosyolojik çerçevede inceleme girişimi olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde siyasetteki etkisi artan Hıristiyan siyonizmini konu edinmektedir. Çalışmamızda cevap aradığımız temel sorular, “ABD’de evanjelik Protestanlar arasında yer alan Hıristiyan Siyonistler kimlerdir?”, “Tarihi köken ve kaynakları nelerdir?”, “Hem dini hem siyasi bir oluşum olan Hıristiyan siyonizminin inanç esasları, siyasi yönelimleri ve Amerikan siyasetine etkileri nelerdir?” olarak sıralanabilir. Bu çerçevede makale tasviri bir çalışma olarak Türk akademisinde konuyla ilgili literatür boşluğunu gidermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, çalışmamızda öncelikle Hıristiyan siyonizminin 19. yüzyılda İngiltere’deki oluşum sürecine ve ABD’de yayılışına işaret edilecek; ardından temel teolojik ilkeleri ve bu ilkelerde önemli bir yer bulan Yahudilerin ve İsrail devletinin konumuna ışık tutulacaktır. Son olarak Hıristiyan Siyonizmi doktrininin Amerikan siyasetindeki etkisine dikkat çekilecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Darulfunun İlahiyat