Merhaba Misafir

Anne babaları boşanmış çocukların boşanma sürecine ilişkin algı ve deneyimleri: Nitel bir çalışma

PDF

Boşanma, boşanan bireyleri ve aile üyelerini etkileyen bir yaşam olayıdır. Bu çalışmada, anne babası boşanmış çocukların bu yaşam olayı sürecindeki algı ve deneyimleri yüz yüze görüşme yoluyla incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2018 ve 2019 yılları arasında Ankara’da özel bir danışmanlık merkezine başvurmuş, anne babası boşanmış çocuklardan (n=19) oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmaya katılan anne babası boşanmış olan çocukların 7-13 yaş aralığında olduğu; % 68’inin (n=13) kız, % 32’sinin (n=6) erkek olduğu; % 58’inin (n=11) kardeşinin olduğu, % 42’sinin (n=8) tek çocuk olduğu; anne babası boşandıktan sonra % 80’inin (n=15) annesiyle, % 10’unun (n= 2) teyze veya halası ile, % 10’unun (n=2) babasıyla yaşadığı öğrenilmiştir. Çocukların boşanmanın tanımını ve nedenlerini yaşlarıyla ilişkili olarak somut ve anlaşılır olarak yapabildikleri görülmüştür. Çalışmaya katılan çocukların büyük çoğunluğu, anne babalarının boşanma öncesi ve sonrası ilişkilerinin iyi olmadığını ve kavga ettiklerini belirtmiştir. Çalışmaya katılan çocukların büyük çoğunluğu yaşamlarında ev, okul ve şehir değişikliği gibi önemli değişikliklerin meydana geldiğini, maddi anlamda sıkıntılarının arttığını belirtmiştir. Bu çalışmada yer alan çocukların büyük çoğunluğu anneleriyle olan ilişkilerini babalarına göre daha iyi tanımlamışlardır. Elde edilen bulgular ışığında önerilerde bulunulmuştur.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5210
  • Cilt : 6
  • Sayı : 40
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 258-275
  • IO Kayıt No : 99126
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak