Merhaba Misafir

Alevî Bektâşî Geleneğinde Hakk’ın ‘Bir’liğinden Halkın Dirliğine

PDF

Alevî Bektâşî geleneği, diğer tasavvufî ekoller gibi Allâh’a imânı hakîkat derecesine getirmeye çalışan irfânî bir yoldur. Başta Hacı Bektaş Velî olmak üzere yol büyükleri nefsi terbiye etmek, kalbi temizlemek ve rûhu yüceltmek vasıtasıyla imânı muhabbete dönüştürmek için çeşitli söylem ve yöntemler geliştirmişlerdir. Hakk’a olan sevginin, halka da hoşgörü şeklinde yansıtılmasıyla Anadolu topraklarında toplumsal uzlaşma, birlikte yaşama kültürü gibi sosyolojik süreçler kolaylaşmıştır. Mürşid sohbetleriyle birlikte tekke âdâb ve erkânı, tâlip ve dervişleri eğiterek içinde yaşanılan çağın entelektüel sermayesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Yayınlandığı Kaynak : Hünkar Alevilik Bektaşilik Akademik Araştırmalar Dergisi
  • Yıl : 2014
  • Cilt : 1
  • ISSN : 2148-5216
  • Sayı : 1
  • Sayfa Aralığı : 0-0
  • IO Kayıt No : 9908
  • Yayıncı : Hitit Üniversitesi