Merhaba Misafir

Türkiye Avrupa Birliği ekonomik performans karşılaştırması (2007-2017): TOPSIS-EDAS uygulaması

PDF

Bu çalışmada Avrupa Birliği üyeleri ve Türkiye’nin yer aldığı toplam 29 ülkenin 2007-2017 yılları temel makroekonomik göstergelerine dayalı ekonomik durumları Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinden TOPSIS ve EDAS yöntemleri ile değerlendirilerek, iki analizden elde edilen bulgular Kendall tau korelasyon katsayısı ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgularda yöntemlerden elde edilen sonuçların uyumlu olduğu ancak sıralamada belirgin farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5100
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 456-479
  • IO Kayıt No : 98966
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak