Merhaba Misafir

Bahaeddin Özkişi’nin Göç Zamanı hikâyesinde yabancılaşma

PDF

İnsanoğlunun yeryüzüne gönderilmesi ile başlayan yabancılaşma serüveni, modernleşme ile en üst seviyeye ulaşır. Hızla sanayileşen dünyada kitle iletişim araçlarının artmasıyla insanların birbirlerine olan bağları azalır. İnsanların maddi konuları düşünerek manevi unsurları geri plana atması, onları zamanla önce kendilerine, daha sonra da birbirlerine yabancılaştırır. Yabancılaşma kavramı felsefe, sosyoloji ve psikolojinin doğrudan ilgi alanına girer. Edebiyatın en çok kullanılan türlerinden biri olan hikâye de insanı ilgilendiren bir konu olması yönüyle yabancılaşma kavramını işler. Bahaeddin Özkişi, Türk edebiyatında kısa hikâyeciliğin önemli yazarlarından biridir. Hikâyelerinde çok çeşitli konuları aynı sıcaklık ve yoğunlukla vermesini bilen Özkişi, insanlığın önemli sorunlarından biri olan yabancılaşma konusunu bireysel ve toplumsal olarak ele alır. Kendi benliğinden uzaklaşan bireyin ötekileşmesini ve yalnızlığını canlı bir şekilde sunar. Bu bildirimizde önce yabancılaşma kavramı üzerinde, daha sonra ise sanatçının hikâyelerinin toplandığı Göç Zamanı1 kitabındaki yabancılaşma üzerinde durulacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5010
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 446-455
  • IO Kayıt No : 98965
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak