Merhaba Misafir

Talip Apaydın’ın Define romanına yansıyan halk kültürü

PDF

Edebiyatın merkezinde insan vardır. İnsanı ilgilendiren her şey edebiyatta kendisini gösterir. Edebi eserlerde, geçmişten geleceğe aktardığımız kültürel unsurlar önemli bir yere sahiptir. Edebi türlerin hemen hepsinde halkın değerleri kendisini gösterir. Halkın yüzyıllar boyunca oluşturduğu bu değerler, kültürü oluşturur. Kültürel unsurlar, eski dönemlerden, gerek şifahen gerekse yazılı eserlerle günümüze kadar ulaşmıştır. Halk bilimi, halkın oluşturduğu bu kültürel unsurları inceleyip bu unsurların halk yaşantısındaki yerini ve önemini tespit eder. Milli edebiyat dönemi ile başlayan millilik ve halka dönüş çalışmaları Cumhuriyetle birlikte hız kazanmış, Anadolu ve Anadolu insanı eserlerde geniş yer tutmaya başlamıştır. Anadolu’da doğup büyüyen, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görev yapan Talip Apaydın, eserlerinde halkın gelenek göreneklerini başarıyla işleyen bir yazardır. Bu noktada Talip Apaydın’ın “Define” romanındaki halk bilimi unsurlarını bu makalede inceleyeceğiz.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5098
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 429-445
  • IO Kayıt No : 98964
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak