Merhaba Misafir

Osmanlı Devleti’nde son dönem kamu yönetimi sorunları ve reform çabaları

PDF

Daha iyi bir gelecek kurmanın yolu, geçmişin tecrübelerini dikkatlice inceleyip bunlardan istifade etmekten geçmektedir. İnsanın bir tabiatı olduğu gibi devletlerin de tabiatının olduğu yaşanmış tarihi olaylardan anlaşılmaktadır. Nitekim İbni Haldun Mukaddime’sinde, insanın bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemleri olduğu gibi devletlerin de bu anlamda ömürleri olduğunu, her devletin bir insan gibi bazı yaşlılık alametleri gösterdikten sonra yeryüzü sahnesinden ayrılacağını ifade etmektedir. Yaklaşık 650 yıl büyük bir cihan imparatorluğu olarak hüküm süren Osmanlı Devleti son asırlarında idari, iktisadi ve mali alanda bozukluklar yaşamıştır. Yaşanan bu bozuklukları düzeltmek için bazı padişah ve devlet adamlarının girişimleri olsa da bu girişimler ‘sadra şifa’ olmamış ve devletin çöküşü engellenememiştir. Devlet adamları bütün olumsuzluklara rağmen bozulmuş yapıyı iyileştirme çabalarından vazgeçmemişlerdir. Bu çabaların sonucu olarak kamu yönetimi alanında bazı reformlar gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada kamu yönetimi alanında yapılan yenilikler, somut örnekler ve dönemi yaşayan kişilerin şahitliği çerçevesinde ele alınacaktır. Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkan yönetim sorunları ve bunları çözmek için alınmış tedbirler ortaya konularak günümüz yöneticilerine ışık tutulmaya çalışılacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 91
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 488
  • Sayfa Aralığı : 525-557
  • IO Kayıt No : 98962
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı