Merhaba Misafir

Lider üye etkileşiminin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi: Kamu çalışanlarına yönelik bir araştırma

PDF

Araştırmanın amacı, lider üye etkileşiminin çalışanların örgütsel özdeşleşme tutumlarına etkisini ortaya koymaktır. Ayrıca lider üye etkileşimi ve örgütsel özdeşleşme tutumlarının yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, medeni durum, mesleki deneyim ve kurumda çalışma yılı gibi demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmaktadır. Bu amaçla Türkiye’de bir ilde kamu kurumunda çalışan personele anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda lider üye etkileşiminin örgütsel özdeşleşme üzerinde %10 düzeyinde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların örgütsel özdeşleşme tutumları yaş, medeni durum, mesleki deneyim ve kurumda çalışma yıllarına göre farklılık göstermektedir. Lider üye etkileşiminin ise demografik özelliklerin tamamında farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 91
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 488
  • Sayfa Aralığı : 497-523
  • IO Kayıt No : 98961
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı