Merhaba Misafir

Kafkasya’dan Anadolu’ya 19. yüzyıldaki Çerkes göçlerinin sosyo-ekonomik analizi

PDF

Anadolu tarih boyunca birçok toplum için güvenli bir liman olmuştur. Bazı dönemlerde bu göçler yoğun bir hal almıştır. On dokuzuncu yüzyıl Kafkas göçü de bunlardan biridir. Bu çalışmada, özellikle 1864’e kadar ve bu yılda yoğunlaşarak artan Kafkasya’dan gelen dramatik Çerkes göçünün sosyo-ekonomik yönleri tartışılmaktadır. Çalışmada öncelikle özgün bir çerçevede “göç” kavramsallaştırması yapılmaktadır. Ardından Çerkes göçü mercek altına alınmaktadır. Makalede odak noktası Çerkes göçü ve etkileridir. Ana konuya girmeden önce göç kavramını iyi anlamak ve göçü olgusal olarak iyi kavramak için kuramsal bir temele gereksinim olduğu düşünülerek, başlangıçta bunun üzerinde durulmuştur. Tarihe damga vuran büyük ölçekli göç hareketlerinden biri olan ve Anadolu’yu deyim yerindeyse yeniden harmanlayan on dokuzuncu yüzyıldaki Çerkes göçü, çalışmada, tarihî bilgi ve belgeler ışığında bilhassa sosyal ve ekonomik boyutlarıyla betimsel bir nitelikte ele alınmaktadır. Çalışmada deterministik yöntemle konu analiz edilirken, göçün sebepleri ve sonuçları ekseninde bilhassa Anadolu perspektifinde sosyal, politik ve ekonomik değişkenlere ilişkin durum tespitleri yapılmakta, göçmenler ve yerleşiklerin etkileşimi bağlamında neticede bir senteze varılmaya çalışılmaktadır. Bu akademik incelemenin, tarihimizin bu önemli kesitini ve olgusunu araştırıcıların dikkatlerine sunmaya hizmet etmesi beklenmekte ve bu konuda çerçeve bir metin sunmaktadır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 91
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 488
  • Sayfa Aralığı : 469-494
  • IO Kayıt No : 98959
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı