Merhaba Misafir

Bilişim teknolojileri ve örgütsel yaratıcılık algısı: Bir derleme çalışması

PDF

İçinde bulunulan bilgi çağında her geçen gün bir başka zeki uygulamanın üretilmesi ile beraber geleceğe ilişkin teoriler de daha gerçekçi olmaya başlamıştır. Günümüzde işletmelerin faaliyette bulundukları sektörlerdeki varlıklarını sürekli düzeyde artan rekabete rağmen sürdürebilmeleri, yeni pazarlara ulaşabilmeleri ve hatta sektörü yönlendirenlerden olabilmeleri bilişim teknolojilerini etkili ve verimli bir şekilde kullanmalarına bağlıdır. Bu zamana kadar süregelen geleneksel yönetim biçimlerinin işletmelerde uygulanmaya devam edilmesi gelişen teknolojik süreçlerle ters düşecektir. Bu aşamada yaratıcılığın örgüt içerisindeki her boyutta teşvikinin sağlanması örgüt içerisindeki yeniliklerin üretimini ve adaptasyonunu kolaylaştıracaktır. BS teknolojilerinin yanı sıra üst düzey yapay zeka uygulamalarının adaptasyonu konusunda öncü olabilecek firmalar da büyük ölçüde örgütsel yaratıcılığı benimsemiş işletmeler arasından olacaktır.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5047
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 381-393
  • IO Kayıt No : 98958
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak