Merhaba Misafir

Kazanan ile kaybedenin bulanıklaştığı bir alan: Sanat ve sponsorluk ilişkisi

PDF

Sanatın tarihin ilk dönemlerinden beri ticaretle ve ekonomik sermaye sahipliği ile olan yakın ilişkisi bilinmekle birlikte bu ilişkinin taraflara olan katkısı ve zararı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Sanat sponsorluğu konusunda bu gündem; 2010 yılında Meksika Körfezi’nde yaşanan büyük çevre felaketinin ardından dikkatleri doğadan sanata kaydırmak için başta British Petroleum (BP) olmak üzere petrol şirketlerinin sanat kurumlarına olan sponsorluk desteklerini artırmalarıyla daha da ısınmıştır. Sanat sermaye ilişkisi konusunda yürütülen bu çalışmada bir örnek olay çalışması olarak İngiltere’de sanat kurumlarına yapılan sponsorluklar irdelenmiş, öne çıkan iki büyük petrol şirketi olan BP ve Shell’in kurumsal sponsor oldukları sanat kurumları ile bu şirketlerin resmi web siteleri “sponsorluk” odaklı olarak taranmış, ilgili sekmeler altında yer alan açıklamalarda halkla ilişkilerin izi sürülerek şirket kültürü ve piyasa dilinin serimlenmesine çalışılmıştır. Açıklamalar niteliksel içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş, tarafların sanat sponsorluğu başlığı altında aktardıkları bilgilerden ortak temalar yakalanmaya çalışılmıştır. Hem sanat kurumlarının hem de petrol şirketlerinin sponsorluk çalışmalarına ilişkin bilgileri benzer bir dille aktardıkları, sanat sponsorluğunun; toplumsal sorumluluk algısının yaratılması, geniş kitlelere ulaşma imkânı ve kültürel meşruiyet aracı nitelikleri ile ön plana çıkarılan bir halkla ilişkiler taktiği olarak konumlandırıldığı, bu yolla ekonomik gücü elinde tutan petrol şirketlerine bu gücü kültürel ve sosyal sermayeye tahvil edebilme fırsatı yarattığı bulgularına ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5054
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 356-380
  • IO Kayıt No : 98957
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak