Merhaba Misafir

Politika çözümlemesinde bir araç olarak politika ağı yaklaşımı

PDF

Kamu politikalarının amacı halkın refah düzeyini ve toplumsal faydayı arttırmaktır. Kamu politikalarında öncelikle dikkate alınması gereken husus kamu yararının sağlanmasıdır. Kamu politikalarının amaç, süreç ve sonuçları bağlamında yapılan analizler bu açıdan önemlidir. Kamu politika analizi, kamu politikaları sürecini ve politika sonuçlarına etki eden faktörleri incelemeyi amaçlar. Politika ağları yaklaşımı, kamu politikası analizlerinde son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. Politika ağları yaklaşımı en genel ifadeyle, siyasal süreçlerde devlet ve çıkar grupları arasındaki ilişkileri incelemektedir. Kamu politikalarının doğasını anlamada ve politikaları şekillendiren dinamikleri analiz etmede politika ağları yaklaşımı önemli bir işlev üstlenmektedir. Bu çalışmanın amacı politika ağı yaklaşımına ilişkin kapsamlı bir teorik altyapı oluşturmak ve yapılacak uygulamalı araştırma ve analizlere çıkış noktası sağlamaktır. Bu amaçla çalışmada ağ yaklaşımının ortaya çıkışı ve tarihsel arka planı, politika ağı yaklaşımına ilişkin alan yazını ve güncel tartışmalar değerlendirilmiştir. Ayrı ekolleri oluşturan politika ağları yaklaşımı ile yönetişim ağları yaklaşımı arasında bir karşılaştırma yapılarak, politika ağları yaklaşımının içeriği netleştirilmiştir. Ayrıca politika ağı yaklaşımı çerçevesinde yapılacak kamu politikası analizlerinde bir çerçeve oluşturacak politika ağı sınıflandırmalarına ve bu konuda yapılan analizlere yer verilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 91
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 488
  • Sayfa Aralığı : 435-466
  • IO Kayıt No : 98956
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı