Merhaba Misafir

Roma’nın kent düşüncesi ve Roma yapılarına örnekler

PDF

Kent bilinci içinde yaşayan toplumların ortak yaşam alanları her daim bütün medeniyetler tarafından önemsenmiş ve bu yapılar kentin en gösterişli yerleri olmuşlardır. Kentin siyasal, ekonomik, toplumsal ve dinsel işlevleri oradaki kamu yapılarına ve bunların kent içerisindeki konumlarına yansımıştır. Bunlar Yunan ve Roma kentinin merkezidirler ve kentin geri kalan kısımlarına sokak ağı ile bağlanmışlardı. Bu yapılar daha sonraları gelişmeye başlayan şehirlerde oldukça kompleks bir yapıya bürünüp farklı amaçlar içinde kullanılmıştır. Aynı zamanda Roma kent kurmadan tutun, sanatsal anlayışa, inanca ve toplumsal yaşama kadar devamlı bir etkileşim içinde bulunmuştur. Bu etkileşimde hiç kuşkusuz önemli bir paya sahip olan Hellenistik dünyadır. Roma’nın, Hellenistik dünyadan bu kadar çok etkilenmesinde Yunanistan’ın bu güçlü etki alanı bir Yunan hayranı olan Büyük İskender’in fethettikleri topraklardaki Helenleştirme politikası ile birlikte daha da gün yüzüne çıkmıştı. Bu geniş etki alanı daha sonra Roma’ya ulaşmış ve burayı biçimlendirerek Roma sanat ve mimarlığını ortaya çıkartmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5071
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 337-355
  • IO Kayıt No : 98954
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak