Merhaba Misafir

Kadın temsili boyutuyla temsili bürokrasi yaklaşımı: Türkiye’deki üniversitelerin üst yönetim organları üzerine bir inceleme

PDF

Geleneksel yönetim anlayışında bürokrasiler, sadece siyasal iradenin aldığı kararların uygulayıcısı olarak görev yapan yönetsel mekanizmalar olarak kabul edilmektedir. Bürokratların ise görevlerini, gayri şahsilik çerçevesinde, kanunların ve siyasetin belirlediği sınırlar çerçevesinde yerine getirme yükümlülükleri bulunmaktadır. Ancak, bürokratların uzmanlıklarından kaynaklanan asimetrik bilgi avantajları veya kanunların uygulayıcısı olmalarından kaynaklanan yönetime yön verme güçleri onları, politika yapım süreçlerinin etkili birer aktörü haline getirebilmektedir. Ancak, gayri şahsilik ilkesinden dolayı bürokratların politika yapım süreçlerinde siyasal iradenin dışında hareket etmeyecekleri varsayılmaktadır. Temsili bürokrasi yaklaşımı, bürokrasinin gayri şahsiliği konusundaki araştırmalara dayanan bir yaklaşımdır. Temsili bürokrasi yaklaşımında, bürokratların görevlerini yürütürken yetiştiriliş, kültür, etnisite, cinsiyet vb. değişkenlerden oluşan demografik özelliklerin etkisi altında kaldıkları savunulmakta ve bu özelliklerin toplumda bulunduğu oranlarda bürokraside de temsil edilmesinin, hem bürokrasinin ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilmesine olanak sağlayacağı hem de bu örgütlerin demokratikleşmesinde önemli bir rol oynayacağı varsayılmaktadır. Bu çalışmada, üniversitelerin üst yönetim organları olan rektörlük, üniversite senatosu ve üniversite yönetim kurullarında görev alan kadın üyelerin oranlarının temsili bürokrasi açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu istatistiki verileri ve üniversitelerin internet sayfalarından elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda, üniversite üst yönetim organlarında kadınların bürokratik temsilinin yetersiz olduğu ancak, kadın rektöre sahip üniversiteler bakımından temsili bürokrasinin temel varsayımının geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 91
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 488
  • Sayfa Aralığı : 375-393
  • IO Kayıt No : 98953
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı