Merhaba Misafir

Çalışan bireylerin yeşil ürün satın alma davranışlarına ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi

PDF

Yeşil tüketim olgusu çevresel faktörlere dikkat çekerken aynı zamanda sürdürülebilir gelişmeye farkındalık temelinde katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada farklı meslek sahiplerinin demografik özelliklerine göre yeşil tüketim tutumları ve satın alma davranışlarına ilişkin farklılık düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Bolu ili merkezinde gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan 400 çalışana uygulanan yüz yüze anket uygulamasıyla verilere ulaşılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmada şu bulgulara ulaşılmıştır. Kadın çalışanların yeşil tüketim davranışları erkek çalışanların yeşil tüketim davranışlarından daha yüksektir. Ayrıca tüketiciler her ne kadar çevre konusunda endişe taşımalarına rağmen, alışveriş sırasında bunu davranışlarına yansıtamadıkları görülmektedir. Bunun en önemli sebebinin ise, yeşil ürünlerin pahalı olması ve her yerde bulunamıyor olması tespit edilmiştir.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5057
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 319-336
  • IO Kayıt No : 98952
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak