Merhaba Misafir

Soyut canlandırma

PDF

Teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklerle birlikte zaman ve uzam kısıtlamaların ortadan kalkması, teknolojik araçların ucuzlayarak bireysel olarak kullanıma ihtiyacın artması gibi nedenler, sanatsal ve kültürel anlamda da toplumda değişimleri beraberinde getirmiştir. Dijitalleşen teknolojiyle, yeni vaatler ve olanaklar sunulmuş, tüm veri ve görsellerin sayısallaşarak taşınabilir ve paylaşılabilir olması ile bilgisayar geleneksel sanata meydan okuyarak, yeni ifade biçimlerinin ve farklı tekniklerin kullanılmasına neden olmuştur. Dünya tarihi boyunca süreklilik gösteren sanattaki yeni ve farklı ifade biçimleri, teknik uygulamalar ve malzeme kullanımları dönemler içerisinde değişmiş ve değişmeye devam etmektedir. Dünyanın tamamına yayılan ve düzenli şekilde gerçekleştirilen sanatsal faaliyetler ile geleneksel sanat yapıtlarının yanı sıra yeni ve sıra dışı sanatsal ifade anlatımları ve teknik çözümleler sunulmaktadır. Yine bu bağlamda bugün birçok sanatçı, çeşitli canlandırma tekniklerini üretim medyalarına ekleyerek, çağdaş sanatın disiplinler arası yapısına uygun ya da aykırı çeşitli anlatım biçimleri ortaya çıkabilmektedir. Bu araştırmada canlandırma, sanatın kavramsal ve sorgulayıcı tavrı ile birleşerek soyut anlatım dilini içeren yeni ve farklı etkileşimler oluşturan çalışmaları incelenecektir.

Yayınlandığı Kaynak : Sosyal Bilimler Dergisi (SOBİDER)
  • Yıl : 2019
  • DOI : 10.16990/SOBIDER.5068
  • Cilt : 6
  • Sayı : 38
  • eISSN : 2149-0821
  • Sayfa Aralığı : 303-318
  • IO Kayıt No : 98951
  • Yayıncı : Doç. Dr. Özcan Bayrak