Merhaba Misafir

Dijital dönüşümün işgücü piyasalarına etkileri: Türkiye işgücü piyasası için sosyal politika öneriler

PDF

Dördüncü Sanayi Devrimini başlatan teknolojik gelişmeler sonucunda makineler ve nesneler arasında gerçek zamanlı veri akışının kesintisiz olarak sağlanabilmesi ve yapay zekâ teknolojisinin bilişsel süreçlerde insan gücünü ikame edebilecek şekilde kullanımı endüstrilerde insan gücü yerine otonom üretim sistemlerinin giderek daha yoğun olarak kullanılmasına imkân vermektedir. Otomasyona dayalı sistemlerin artması ise yenilikçi ve fark yaratabilen yüksek seviyede becerilere sahip çalışanlara olan talebi arttırırken rutin faaliyetleri yerine getirmeye dayalı mesleklere sahip çalışanların işlerini dijital sistemlere bırakmasına neden olmaktadır. Bu açıdan, bazı meslekler geçerliliklerini yitirirken ileri teknoloji ile bağlantılı yeni işlerin ve yeni mesleklerin ortaya çıkmakta olduğu gözlenmektedir. Makro seviyede küresel işgücü piyasalarının dinamikleri yeniden oluşurken, mikro seviyede işgücü piyasasını oluşturan çalışanların sahip olmaları gereken iş becerilerinin kapsam ve içeriği radikal şekilde değişmektedir. İşgücü piyasalarındaki bu değişimlerin ekonomik ve sosyal açılardan bir takım etkileri olması kaçınılmazdır. Bu açılardan, dijital dönüşüm süreçlerinin Türkiye işgücü piyasası üzerindeki mevcut ve muhtemel etkilerinin iyi anlaşılması, hem istihdam politikalarının oluşturulabilmesi, hem de işgücü yetkinliklerinin ve bu yetkinliklerin kazandırılması için gereken mesleki ve örgün eğitim stratejilerinin tespiti açılarından önem arz etmektedir.

Yayınlandığı Kaynak : Türk İdare Dergisi
  • Yıl : 2019
  • Cilt : 91
  • ISSN : 1300-3216
  • Sayı : 488
  • Sayfa Aralığı : 345-372
  • IO Kayıt No : 98949
  • Yayıncı : İçişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı